Wyrywanie starych ogrodów

Obiecującym kierunkiem rozwoju ogrodnictwa przemysłowego jest przejście na intensywne technologie wykorzystujące nisko rosnące podkładki. Wymaga to powszechnego zakładania nowych sadów typu intensywnego. Zakładanie nowych sadów wymaga wydajnych i oszczędzających zasoby środków technicznych do wyrywania i recyklingu starych nasadzeń ogrodowych.

Podczas wyrywania nasadzeń ogrodowych stosujemy technologię ciągłego wyrywania z wykorzystaniem różnego rodzaju wyrywaczy „Cleaver” , przedstawiający lemiesz z zębami wzorowany na traktorze gąsienicowym. W rezultacie niewielka ilość korzeni pozostaje w glebie i następuje minimalne zagęszczenie dolnych warstw gleby. Dzięki temu przywrócenie żyzności gleby nie wymaga dużego nakładu pracy, ponieważ nowoczesne technologie wykorzystują zasadę oddzielnego wyrywania i usuwania starych pniaków oraz systemu korzeniowego.

Ogólny układ i optymalne parametry pracy wyciągacza do pni drzewek owocowych, pozwalają na zwiększenie wydajności i zapewnić oszczędność zasobów procesu wyrywania. Efektywność procesu usuwania pni za pomocą specjalnych maszyn zapewnia zwiększenie wydajności i zmniejszenie negatywnego wpływu na glebę. Oszczędność zasobów zapewniona jest poprzez zmniejszenie oporów trakcyjnych oraz możliwość wykorzystania ciągników do ogólnych celów rolniczych.

 

W ramach wyrywania sadów wykonujemy*:

  • opracowanie planu wyrywania ogrodów wszelkich zachwaszczeń;
  • konsultacje na wszystkich etapach wyrywania;
  • zalecenia dotyczące przygotowania gleby do sadzenia.
  • wprowadzanie RSM, ZhKU, PPP do gleby

Na etapach opracowywania projektu badane są następujące główne kwestie organizacyjne i agrotechniczne:

  • rodzaj i wiek ogrodu, który ma zostać wyrwany;
  • głębokość systemu głównego;
  • określenie lokalizacji głównych korzeni.
  • określenie stanu gruntu, dostarczony raport.
  • opracowuje się zalecenia mające na celu poprawę żyzności gleby po karczowaniu.

*Zakres prac ustalany jest indywidualnie z klientem.

 

 

 


Jesteśmy w sieciach społecznościowych

Łączność

Zaporoże

Telefon: +38 (050) 420-03-51

E-mail: kas32@kas32.com