Внесення КАС під озимі та ярі зернові культури

Карбамідо — аміачну суміш, добриво КАС можна застосовувати під всі сільськогосподарські культури, але найбільш доцільно — під зернові колосові культури в якості основного добрива або підкормок.

В виробничих умовах в результаті більш рівномірного його внесення в грунт ефективність добрива КАС в порівнянні з твердими азотними добривами значно вище.

При використанні добрива КАС як позакореневого підживлення рН розчину повинна бути в межах 8-9. Ефективність цього добрива багато в чому залежить від погодних умов. Максимальна вона в тому випадку, коли розчин залишається на поверхні листя тривалий час. Тому обробка посівів дає кращі результати в похмуру прохолодну погоду.

Слід точно дотримуватися рекомендованих доз внесення

Обприскування рослин добривом КАС може ви­кликати появу на листках некротичних плям або пошкодження тканин. Ступінь пошкодження листя залежить від культури, фази її розвитку, дози добрива і, особливо, погоди. Внесення рідкого добрива КАС на озимих на початку ранньовесняного відростання (перша підгодівля), коли температура повітря не перевищує 5-10 С, не небезпечна для рослин навіть при дозі 80-100 кг/га. При внесенні добрива КАС на озимих на початку вегетації (перша підгодівля), коли температура не вище 10 С, розбавлення добрива не потрібно.

При проведенні другої підгодівлі у фазі початку або середини трубкування рослини, коли температура повітря 16-18 С і вище, доза добрива не повинна перевищувати 20-30 кг/га.

Застосування в таких умовах дози N40 і більше, особливо в сонячну погоду, викликає опіки листя і зниження урожайності. Тому при другій підгодівлі озимих добривом КАС щоб уникнути опіків суміш доцільно розбавити водою у співвідношенні 1: 2.

Строки внесення добрива на озимих часто збігаються зі строками обробки посівов гербіцидами, фунгіцидами та ретардантами. Тому внесення рідкого азотного добрива КАС легко комбинувати із засобами захисту рослин від бур'янів і хвороб.

Внесення рідких добрив КАС в дозі N20-30 спільно з бутиловим ефіром 2,4 Д (норма по препарату 1,2 кг/га) у фазі кущіння або початку трубкування дає такий же ефект, як і роздільне внесення цих коштів, проте економічний ефект значно вище при комбінованому (спільному) використуванні за рахунок скорочення енергетичних витрат і трудових ресурсів. При внесенні добрива КАС на посівах озимих культур спільно з гербіцидом, добриво необхідно розбавити водою у співвідношенні 1: 3.

Добрий економічний ефект дає комбіноване застосування на озимих добрива КАС і ретардантів. Дослідження показують, що при обробленні озимих культур в умовах інтенсивної технології комбіноване (спільне) застосування розчину КАС з ретардантами, фунгіцидами та гербіцидами економічно вигідно, тому що скорочує енерговитрати і трудові ресурси за рахунок скорочення операцій при внесенні. Слід зазначити, що на посівах озимої пшениці економічна ефективність сумісного застосування рідких мінеральних добрив КАС, ретардантов і фунгіцидів значно вище, ніж на посівах озимого жита.

Час для внесення КАС

Рідкі мінеральні добрива КАС з ретардантами на посівах озимих рекомендується вносити в період початку і середини трубкування рослин. При спільному внесенні КАС з ретардантами на початку трубкування доза азоту не повинна перевищувати 40 кг/га при пізніших підгодівлі (середина трубкування) — 20-30 кг/га перед колосіння — не більше 10-15 кг/га ю. Обумовлено це тим, що в більш пізній період коли температура повітря вище 18 С виникає небезпека опіку верхніх листків, які беруть активну участь в засвоєнні ассимилянтов.

Ефективне застосування КАС на посівах озимих спільно з фунгіцидами, зокрема з Байлетоном і фундазолом. Доза фунгіцидів в суміші з КАС — 0,5-0,6 кг/га. При спільному внесенні КАС з ретардантами та фунгіцидами також обов'язково розбавлення суміші водою в залежності від температури повітря в співвідношенні 1: 2 – 1: 3.

Застосування КАС окремо або спільно з ретардантами, гербіцидами і фунгіцидами на посівах озимих необхідно планувати, виходячи з можливості і умов для кожного господарства. Можливі такі схеми використання КАС і сумішей з іншими засобами хімізації:

 1. Звичайна доза добрива КАС під озимі та ярі зернові культури визначається в залежності від стану посівів, грунтового родючості, попередника, запланованого врожаю; в другу підгодівлю доза коригується з урахуванням результатів грунтової і рослинної діагностики.
 2. Ранньовесняне підживлення азотом озимих після перезимівлі. Підживлення КАС необхідно проводити в першу чергу на посівах, де потрібне посилення кущення. Доза азоту в першу підгодівлю визначається в залежності від стану озимих, родючості грунту і попередника. На посівах з щільністю рослин 200-300 шт. на 1 кв. м доза азоту – 80 — 50 кг / га, на більш густих (300-350 рослин на 1 кв. М) -50-40 кг / га.
 3. Суміш добрива КАС з фундозола на озимих застосовується навесні на початку виходу рослин в трубку при поширенні кореневих гнилей і появі ознак борошнистої роси. Доза КАС визначається в залежності від потреби рослин, не більше 40 кг / га, фундозола — 0,5 кг / га.
 4. Суміш добрива КАС з ретардантами може використовуватися на початку трубкування. Доза азоту 30-40 кг / га, ретардантов ТУР — 3,5-4 кг / га, кампозана — 3-3,5 л / га. Суміш необхідно застосовувати на озимій пшениці. На озимого жита більш ефективні КАС і кампозан.
 5. Суміш добрива КАС з ретардантами та фунгіцидами застосовується в середині трубкування. Доза азоту 20-30 кг / га, ТУР — 3,5-4 кг / га, кампозана -3-3,5 Байлетон — 0,5 кг / га. Робочі суміші КАС, ретардантов і фунгіцідів необхідно готувати безпосередньо перед внесенням.
 6. Під ячмінь КАС найбільш доцільно вносити як основне добриво. При необхідності позакореневого підживлення доза КАС не повинна перевищувати 15-20 кг/га, так як більш високі дози викликають опіки рослин. КАС перед внесенням необхідно розбавити водою у співвідношенні 1: 1,5-2.

Застосування КАС в нерозведеному вигляді для підгодівлі ячменю у фазі початку трубкування в дозі N30 призводить до зниження врожая зерна на 4-4,5 ц/га. При внесенні такої ж дози КАС спільно з Тілт урожай зменшується на 5,2, в суміші КАС + тилт + Сu — на 5-8 ц/га. Таким чином, застосування добрива КАС в підгодівлю ярих зернових культур в фазі кінець кущіння — трубкування і в суміші з фунгіцидами та мікроелементами у нерозведеному вигляді не рекомендується.

Витрата робочої рідини (КАС, ретардант і фунгіцид) — 250-350 л / га в залежності від дози азоту. Економічна ефективність спільного застосування КАС та інших засобів хімізації в дослідах з озимою пшеницею і житом при вирощуванні озимих зернових культур за інтенсивною технології вище, ніж при роздільному їх застосуванні. Основна причину цього — скорочення витрат на внесення та рівномірний розподіл добрива по площі.

Висока ефективність застосування рідкого добрива КАС спільно з іншими засобами хімізації досягається при обов'язковому виконанні наступних правил:

 1. При внесення добрив необхідно постійно стежити за шириною захвату обприскувача. Вона повинна відповідати технологічній колії. Неприпустимо наявність необроблених смуг на стиках двох суміжних проходів, а також дворазова пророботка рослин, так як це може викликати опіки рослин.
 2. Строго дотримуватися режиму роботи розпилюючих систем: не допускати зниження тиску, зміни висоти розпилу. Розпилювачі постійно слід перевіряти на витрату і рівномірність розпилу, що досягается підтриманням в системі постійного тиску (не менше 0,4 Мпа) і підбором однакових розпилювачів. При дозах КАС до 150 л / га застосовуються звичайні відцентрові форсунки з діаметром 1,2 мм, при великій дозі — 2,5 мм.
 3. Неможна вносити рідкі добрива КАС, регулятори росту і фунгіциди в дощову погоду.
 4. При приготуванні бакових сумішей слід суворо витримувати рекомендовані дози азоту КАС, регуляторів росту і фунгіцидів. Компоненти необхідно добре перемішати.
 5. Для досягнення більшої рівномірності обробки рослин при монтажі оприскувачів необхідно передбачити можливість регулювання повороту форсунок. Число і відстань між ними встановлюється з таким розрахунком, щоб забезпечити рівномірність на всій ширині охоплення.

При приготуванні розчинів в господарствах воду слід підігрівати в спеціальних подогревателях до 50-70 С, що значно прискорює розчинення добрив.

Розчини КАС заводського приготування містять інгібітор, запобігає корозії вуглецевої сталі, тому їх можна перевозити в залізничних цистернах, автоцистернах (АРУП-8), напівприцепах — цистернах (ОЗТП-9625, ОЗТП-9654) і в інших ємностях, які використовуються для транспортування РКД. Час навантажувальних і розвантажувальних робіт в порівнянні з твердими азотними туками скорочується в 1,8-2 рази.

Зберігають добриво КАС в ємностях з тонкостінної звичайної сталі або в бетонних сховищах. Фізико-хімічні властивості добрив не змінюються протягом 8-12 місяців. Втрати азоту практично відсутні.

Самохідний обприскувач Водолій для внесення КАС та інших рідких добрив

Вносити КАС у грунт і застосовувати у вигляді позакореневих підживлень (обприскування) можна за допомогою високопродуктивних наземних засобів — штангових обприскуючив, агрегатів, призначених для розпилення гербіцидів (ПЖУ-5, ПЖУ-9 і ін.), а також за допомогою авіації. Найбільш технологічно і економічно внесення КАС за допомогою штангових обприскувачів, кото­риє дозволяють вносити добрива одно­розмірено і продуктивно. Слід мати на увазі, що гумові вироби (прокладки в з'єднаннях гідравлічних систем машин), виготовлені з гуми марки МБС-М-5, а також з'єднувальні шланги з нитяним посиленням після 1000 годин в рідині КАС при температурі 30 С стають крихкими і непридатними для роботи.

Розрахунок доз азоту КАС перед внесенням необхідно проводити з урахуванням марки добрива і його щільності. У заводському сертифікаті для кожної марки добрива КАС зазначено частку маси азоту у відсотках (на масу добрива), щільність та інші показники. У виробничих умовах дозування КАС при приготуванні бакових сумішей доцільно здійснювати не за масою, а за об'ємом розчину. Для цього перед внесенням добрива слід проводити розрахунок вмісту азоту в 100 л розчину:

К = ПМ

Де:

До — кількість азоту в 100 л розчину, кг;

П — щільність розчину;

М — марка азоту (число означає утримуючи в 100 кг розчину азоту, кг).

При внесенні малих доз азоту штанговими обприскувачами КАС або суміш розчинівра КАС з ретардантами або фунгіцидами також необхідно розбавити водою в 1,5-2 рази.

Всі роботи з КАС і робочими сумішами КАС з ретардантами та фунгіцидами (готування КАС, транспортування КАС, внесення КАС) необхідно проводити відповідно до Санітарних правил по зберіганню, транспортуванню і застосування мінеральних добрив в сільському господарстві МОЗ України.

Перед початком роботи слід перевірити і при необхідності ретельно очистити і промити ємності, трубопроводи, крани та інші елементи агрегатів. Чистка кранів дозволяється тільки при повній зупинці двигуна машини. Після експлуатації машин і агрегатів слід також очистити і промити ємності і шланги.

До роботи на складах при приготуванні, перевезення КАС і внесення КАС допускаються особи, ознайомлені з правилами експлуатації і догляду за агрегатами, які вивчили техніку безпеки при роботі з рідкими добривами і пестицидами .

Ціна КАС визначається ринковим сезонним попитом. Тому купити КАС за нижчою ціною можна в міжсезонний період.


Ми в соціальних мережах

Контакти

Запоріжжя

Телефон: +38 (050) 420-03-51

Телефон: +7 (960) 640-91-50

E-mail: kas32@kas32.com