Дослідження якості грунту і продукції рослинництва

Компания "Комплексний АгроСервіс" надає послуги агрохімічного обстеження якості грунту і продукції рослинництва, яке проводиться на базі нашого підприємства, що має багаторічний досвід проведення агрохімічних аналізів ґрунту, рослин і добрив. На основі результатів лабораторії ми формуємо індивідуальні рекомендації щодо застосування систем підживлення рослин. Також проводимо розрахунок норм добрив під заплановану врожайність культур в залежності від грунтово-кліматичної зони вирощування, типу грунту і вмісту елементів живлення в ньому.

Важливість агрохімічного аналізу грунту засноване на наступних факторах:

 • втрата родючості грунту за рахунок нераціонального сільськогосподарського використання;
 • кожна рослина потребує індивідуальної збалансованої підгодівлі протягом вегетації, для максимального врожаю;
 • наявність інформації про прісудствіем в грунті елементах живлення - ключовий фактор для рентабельності вирощування культур;
 • рослини потребують різної кількості основних елементів живлення і мають різну чутливість до нестачі і надлишку мікроелементів.
Агрохімічний аналіз грунту - це швидкий, економічний і надійний спосіб побудови якісної системи живлення рослин і підвищення рентабельності агровиробництва.

Проведення агрохімічного аналізу грунту гарантує:

 • підвищення врожайності сільськогосподарських культур;
 • підвищення родючості грунту;
 • зменшення витрат на закупівлю, перевезення та внесення мінеральних і органічних добрив;
 • контроль росту і розвитку культур;
 • застосування тільки тих елементів живлення, до яких відчутно рослина і яких бракує в грунті;
 • зменшення негативного впливу нераціонального внесення мінеральних добрив на навколишнє середовище.

Ми виконуємо наступні види аналізу грунту:

 • Визначення рухомих сполук фосфору і калію;
 • Визначення гідролітичного кислотності;
 • Визначення катіонно-аніонного складу водної витяжки; 
 • Визначення рН за допомогою водної та сольової витяжки;
 • Визначення обмінного натрію і нітратів;
 • Визначення зольності торф'яних і оторфованих горизонтів грунтів;
 • Визначення вологості, максимальної гігроскопічної вологості стійкого в'янення рослин;
 • Визначення вмісту карбонатів і загального змісту азоту;

Також ми проводимо аналіз добрив і продукції рослинництва:

ДОБРИВА ОРГАНІЧНІ:

 • Визначення загального фосфору;
 • Визначення загального калію;

ЗЕРНО, НАСІННЯ ОЛІЙНИХ:

 • Визначення вологості;
 • Визначення білка;
 • Визначення кількості і якості клейковини в пшениці.

Ми в соціальних мережах

Контакти

Запоріжжя

Телефон: +38 (050) 420-03-51

Телефон: +7 (960) 640-91-50

E-mail: kas32@kas32.com